Проект „Преустройство на външна дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр. София на сектор „Хищници-големи котки“.

Проект „Преустройство на външна дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр. София на сектор „Хищници – големи котки“.

Кратка информация за проекта може да се види на интернет страницата на Зоологическа градина София.

Към новина, публикувана на сайта на Зоологическа градина София

05.01.2017