Проект „Почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на водата в река Искър, в участък от края на корекцията на „Летище София” ЕАД до началото на земната корекция при моста на "Чепинско шосе”

Проект „Почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на водата в река Искър, в участък от края на корекцията на „Летище София” ЕАД до началото на земната корекция при моста на "Чепинско шосе” с дължина около 5 000 м.

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от осигуряване на възможност за контролирано изпускане на водни количества от яз. „Искър”, бент „Кокаляне” и яз. „Панчарево” и поддържането на свободни обеми в язовирите, достатъчни за препятстване преливането през преливниците им. Предвижда се при изпълнение на почистването да се отстранят натрупаните отпадъци в коритото на река Искър, както и самораслата растителност – храсти и дървета във водното течение и по заливаемите брегове. Характерно за проекта е, че не се предвижда удълбочаване на съществуващото дъно на реката и изграждане на допълнителни съоръжения, прагове или корекционни диги. При реализацията на проекта ще се повиши пропускателната способност на река Искър в посочения участък, без да се извършват корекционни действия.

Проектът е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

 

05.01.2017