Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води

Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води

Публикувано на: 05.02.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

05.02.2016