Проект на Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година

Проект на Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година

Публикувано на: 17.02.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат на e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносители: Малина Едрева - Председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Нина Чанева - общински съветник, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

17.02.2016