Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377 384

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

17.06.2015