Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 30.11.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

30.11.2016