Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 31.10.2013 г.     

Вносител: арх. Петър Деков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

31.10.2013