Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

14.09.2016