Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Публикувано на: 20.08.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС, предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9873755

Вносител: Малина Едрева, предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Доклад и проект за решение

20.08.2014