Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 30.03.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова - председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, Зафир Зарков - общински съветник, Орлин Иванов - председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Доклад и проект за решение

30.03.2016