Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 08.12.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

08.12.2014