Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 2/943-36-17; 02/944-50-67
 
Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

13.03.2015