Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 08.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Бистра Цонева, e-mail: bconeva@sofia.bg, тел.: 02/9377-572

Вносители: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Искра Ангелова - председател на ПК по местно самооправление и общинска собственост, Милка Христова - заместник-председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Антон Койчев - заместник-председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Силвия Христова - ПК по здравеопазване и социална политика, Стоян Маджаров - ПК по здравеопазване и социална политика, д-р Антоанета Пейчева - заместник-кмет на Столична община по направление "Столично общинско здравеопазване"

Доклад и проект за решение

08.07.2015