Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите

Публикувано на: 22.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Петър Трайков, e-mail: ptraykov@sofia.bg, тел.: 02/9377 403 и Теодора Полимерова, e-mail: t_polimerova@sofia.bg, тел.: 02/904 1362

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване"

Доклад и проект за решение

22.06.2015