Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 09.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Даниела Йорданова, e-mail: dsiord@abv.bg, тел.: 02/9367699

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник, Иван Мечков - общински съветник и Христо Ангеличин - общински съветник  

Доклад и проект за решение

09.07.2014