Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Публикувано на: 24.10.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Анета Георгиева, общински съветник в Столичен общински съвет и Румен Георгиев, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

24.10.2013