Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет, Прошко Прошков - общински съветник, Ваня Тагарева - общински съветник и Симеон Славчев - общински съветник  

Доклад и проект за решение

 

14.09.2016