Проект на Наредба за допълнение и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Проект на Наредба за допълнение и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Публикувано на: 16.02.2015 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по "Финанси и стопопанска дейност"

Доклад и проект за решение

16.02.2015