Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.

Вносители: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тород Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

22.12.2015