Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.
Проектът е част от подписаното тригодишно рамково споразумение за партньорство 2011 – 2013 г. Мрежата от Обсерватории към местните власти за активно включване на ЮРОСИТИС е динамична мрежа от десет европейски града, които обменят информация, насърчават взаимното обучение и провеждат изследвания върху изпълнението на стратегиите за активно включване на местно ниво.
20.12.2016