Проект „Лятна СТАРТ академия 2019 за младежи“

На 02.08.2019 със специална церемония приключи четириседмичното лятно училище, реализирано по проекта „Лятна СТАРТ академия 2019 за младежи“. Проектът се реализира като част от Столична програма „Социални иновации“, която цели подобряването на качеството на живот и стимулирането на социалното включване на уязвимите групи чрез прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на граждански организации.

Церемонията по закриването включваше речи и благодарности към партньорите на "Академията", представяне на проектите на децата и време за почерпка и споделяне на впечатления от цялостното преживяване.

"Академията" се проведе в рамките на четири учебни седмици и предостави възможност на 30 деца (от 12 до 16 г.) с обучителни трудности от столичния квартал "Факултета" да получат подкрепа по български език и математика и да развият уменията си за работа в екип и говорене пред публика. Децата работиха по иновативния модел на обучение design learning като влязоха в ролята на предприемачи.

5-има гост-лектори разказаха на децата за своите професии и за своя старт в кариерата, а последните часове по кариерно ориентиране бяха предвидени за подготовка на финалните проекти на децата, които представиха на закриването. В края на "Академията" като награда за положените усилия и постигнатите резултати децата се радваха на организирана екскурзия. Проектът "Лятна СТАРТ академия 2019 за младежи" продължава през учебната 2019/2020 г. чрез месечни събирания на децата и учителите им под формата на менторска програма.

05.08.2019