Проект „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м”

Проектът „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м” е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

За предотвратяване на филтрация през дигата е положен екран от геомембрана. За защита на дигата от страна на реката, в основата е изпълнена каменна броня. За наблюдение на деформациите са изградени контролни геодезични точки.

05.01.2017