Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”
Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”, финансиран по схема за БФП „За по-добро бъдеще на децата”, в която Столична община бе водеща организация, а партньор е Сдружение „Дете и пространство”.
20.12.2016