Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.
Целта на проекта е да увеличи броя и подобри качеството на регионалните политики за развитие, насочени към осигуряване на еко-независим живот за възрастните хора, чрез изграждането на мрежи, менторство и съвместни дейности на регионално и на междурегионално ниво.
20.12.2016