Продължават текущите пътни ремонти в София

Продължава изпълнението на текущи ремонти на територията на Столичната общинта. Екипите работят на ул. „Малкара“ от бул. „Княз Ал. Дондуков“ до ул. „Стара планина“ ремонт на тротоара. Там се отстранява старата настилка, насипва се трошен камък и се полага унипаваж. Ремонтните дейности по улицата ще приключат в края на тази седмица.

Ремонтни дейности се извършват в районите – "Слатина", "Панчарево", "Красно село", "Красна поляна", "Лозенец", "Младост", "Панчарево", "Слатина" и "Средец". На територията на столицата работят 25 строителни екипа.


05.08.2019