Продължават проверките с цел предотвратяване изгарянето на отпадъчни материали за отопление

Съвместни екипи на Столичен инспекторат и РИОСВ – София продължават проверки за неправомерно събиране и използване на отпадъчни материали за горене. Екипите провериха днес три обекта в район „Красно село“ – автосервизи и пунктове за вторични суровини. За констатирано изгаряне на отработено масло за отопление е съставен акт за установяване на административно нарушение. Досега са проверени общо 42 обекта и са съставени 15 акта.

Инспекторите извършиха и проверки на строителни обекти. На обект „ВЕЦ – Симеоново“ е съставен акт за замърсяване от строителство.

Продължават проверките за изваждане на горими отпадъци от контейнерите за битов отпадък като са съставени 61 акта за подобни нарушения.

Във връзка с благоприятните климатични условия днес започна ръчно почистване на регулите на уличните платна от наноси.

29.01.2018