Продължават проверките на обекти, потенциални замърсители на атмосферния въздух

От началото на месеца до днес са извършени над 330 проверки на обекти, потенциални замърсители на атмосферния въздух. Целта е да се ограничат източниците на замърсяване на въздуха, а контролът е ежедневен.

От началото на декември инспектори  са извършили 334  проверки на строителни обекти, автосервизи, производствени цехове, частни имоти и други за недопускане на замърсяване на въздуха от дейностите в обектите.

От началото на м. декември  общо са извършени 245  проверки на строителни обекти за замърсяване от строителство на публично-общински площи. За установени нередности са съставени 44 акта, от които  са 28 на технически ръководители на обекти и 16 на юридически лица. Също така са изпратени 24 покани за съставяне на актове на юридически лица.  Най-честите нарушения са липса на устройства за измиване на гумите на камионите, превоз на насипни товари и земни маси без покривало и разполагане на строителни материали извън обекта.

От началото на месеца са извършени и 89  проверки в автосервизи, пунктове за смяна на масла, цехове за мебели и други, както и в частни имоти, за начина на отопление и недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Също така е извършен и последващ контрол на  обекти с установени предишни нарушения като отопление с отработени масла или остатъчни материали от мебелните плоскости. Констатирани нарушения са довели и до наложените 5 глоби с фиш и съставяне на 5 акта за горене на отпадъци.

Проверките са извършвани в районите „Слатина“, „Студентски“, „Витоша“, „Красна поляна“, „Триадица“ , „Лозенец“, „Овча купел“ , Младост“, Сердика“ и др. 

15.12.2021