Продължават част от мерките за облекчаване на бизнеса в София

Облекчения за бизнеса в София във връзка с пандемията от COVID 19 ще бъдат приети с решение на Столичен общински съвет в четвъртък.

Във връзка с пандемията от COVID 19 бяха приети редица икономически мерки в подкрепа на бизнеса на територията на Столичната община за периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. До този момент в резултата на действащите мерки стойността на въведените облекчения надхвърля 4 500 000 лв., съобщи общинският съветник Георги Георгиев – председател на комисията по финанси и бюджет в Столичен общински съвет.

Предвид продължаващата извънредна епидемична обстановка се предлага удължаване на срока на част от въведените допълнителни икономически мерки.

Мерките включват освобождаване от наем, обезщетение за ползване.

Изцяло освобождаване от наем:

  • За срок, не по-дълъг от периода 01.02.2021 г. – 30.06.2021 г.
  • Важи за наематели на имоти на общината или на общинските дружества, които не са осъществявали дейност в съответния обект.
  • Договорът за наем следва да е сключен преди 13 март 2020 г.

Предлага се и изцяло освобождаване от обезщетение за ползване:

  • Отново за период, не по-дълъг от 01.02.2021 г. – 30.06.2021 г.
  • Важи за ползватели на общински имоти или имоти на общинските дружества, ако са преустановили своята дейност.
  • За договори, сключени преди 13 март 2020 г.

За да се възползвате, е необходимо да подадете декларация по образец и счетоводни документи до 31 юли 2021 г.

20.04.2021