Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени още 80 броя фиданки. Дръвчетата са засадени в рамките на изминалата седмица, 16 – 22 ноември. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: парка срещу общината на "Младост 3", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Пейо Тодоров“, ул. „Бяла черква“, ул. „Цар Борис III“, бул. „Прага“, ул. „Владайска“, ул. „Цар Симеон“, ул. "Добри Чинтулов", 16. ОУ „Райко Жинзифов“.

Продължава кампанията за засаждане на фиданки в училищните дворове по инициативата "Моето зелено училище".

Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в Програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 

01.12.2020