Продължава временната организация на движение за ремонта на моста за кв. “Кривина“

До 30.07.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по мостово съоръжение за кв. “Кривина“, премостващо път II-18 СОП при км 28+898.

За същия период се променя маршрутът на автобусна линия № 14, както следва:

- в посока гара Искър: от автостанция "Изток" по маршрута си до спирка с код 2510 “По желание” на "Кривински път" преди "Околовръстен път", през ТИР паркинга надясно по "Околовръстен път", през пътния възел влиза по ул. “Васил Левски” в с. Казичене, наляво по ул. “Цар Борис III” до крайната станция на автобусна линия № 8 в с. Кривина, обратен завой, връщане през с. Кривина, наляво по ул. “Васил Левски” и по маршрута си през с. Казичене до гара Искър;

- в посока автостанция "Изток": от гара Искър по маршрута си през с. Казичене и до спирка с код 1542 “Село Кривина”, обратен завой на крайната станция на автобусна линия № 8, обратно през с. Кривина, надясно по ул. “Васил Левски”, през пътния възел при с. Казичене надясно по "Околовръстен път" и през пътния възел при бул. “Ботевградско шосе” наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута си до автостанция "Изток".

Разкрита е временна автобусна линия № 15 с маршрут: от автостанция "Изток" по маршрута на автобусна линия № 14 до спирка с код 2510 “По желание”, обратен завой на ТИР паркинга и по маршрута на автобусна линия № 14 до автостанция "Изток".

08.07.2019