Продължава временната организация на движение за обновяване на публичните пространства в Централна градска част – Зона 4

До 02 май продължава временната организация на движение.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, както следва: по ул. „11-ти август“ в участъка от ул. „Московска“ до пл. "Св. Ал. Невски“ и по ул. "Дунав“ в участъка от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“.

В участъка на ул. „11-ти август“ предстои ремонт на паважната настилка, а по ул. „Дунав“ ще бъде премахната  асфалтовата настилка и ще бъде подреден паваж. И по двете улици ще бъде изградено осветление.

Обектът е част от проекта за „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на София – Зона 4“. 

16.04.2019