Продължава реконструкцията на релсовия път по ул. „Каменоделска”

В момента се извършва реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска” от кръстовището с бул. „К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо „Орландовци” в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”. Безвъзмездната финансова помощ е по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, а стойността на договора е 6,8 млн. лв. без ДДС.

Днес заместник-кметът на София Дончо Барбалов провери работата на обекта.

Очаква се работата по обекта да приключи до края на август. Трамваите не се движат по "Каменоделска" в този период и е осигурен автобусен превоз.

До момента на обекта е демонтиран старият релсов път, монтиран е нов, направен е дренаж, изгражда се нов тротоар, демонтирана е изцяло контактната мрежа, правят се фундаменти за нови стълбове.

Релсовият път по ул. “Каменоделска“ (от мост „Изида“ до ухо “Орландовци“) е с обща дължина 3288 м единичен коловоз. Той е пуснат в експлоатация през 1986 г. и оттогава не са ремонтирани релсите, контактната мрежа и пътните платна. Този участък обслужва три трамвайни линии – 3, 4 и 18.

От 20 май НК Железопътна инфраструктура започва ремонт на моста на "Изида", под който минава ул. "Каменоделска". По време на този ремонт движението под моста ще е само в едно платно.

Предвижда се затваряне на ул. „Каменоделска“ в района на Хладилния завод за ремонт по колектора на „Топлофикация“ в периода от 17 юни до 19 юли. Тогава ще бъде осигурено движението на превозни средства по околни пътища. Тази временна организация на движението е съобразена и с възпоменанието „Черешова Задушница“, което тази година се пада на 15 юни.

 

 

17.05.2019