Продължава поставянето на ваксини на хора от домовете за възрастни лица

Мобилните екипи на Столичната община, включващи лекар, медицинска сестра и служители на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, през днешния ден ще поставят ваксини на всички желаещи  в дом „Дълголетие“. Към момента 90 човека от домуващите и персонали са поискали да им бъде поставена ваксина. Ваксините се предоставят ежедневно от СРЗИ.

На този етап около 30% от ползвателите на общинските социалните домове за възрастни хора са заявили желание да бъдат ваксинирани срещу Ковид-19. Столичната община стопанисва общо 8 дома за възрастни хора.

Поетапно работата ще продължи в следващите дни и в домовете в „Горна баня“, „Княжево“, „Банкя“, Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания и Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Подгумер.

28.01.2021