Продължава плановото почистване на реките

През изминалата седмица, на територията на Столична община бяха почистени 2330м речни корита. Осигурена е проводимостта на водата в река Домуз дере (430м след бул. „Н. Петков” в район „Овча купел”), река Какач (600м в район „Люлин”), дере Блазна, дере Брожданска бара (общо 400м в с. Лозен) и река Уршак (900м) в с.Доброславци. 

Участъците на реки и дерета, обхванати от плановата програма за почистване през настоящата седмица са река Искър (в участък от 1000м при Северната скоростна тангента), река Какач (600м в район „Надежда”), река Габровница (760м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м), река Домуз дере в 520м преди ул. „Любляна” в район „Овча купел”, река Боянска бара (50м в район „Витоша”), както и 2 броя дерета в с.Лозен с обща дължина 600м.

 

25.07.2017