Продължава плановото почистване на реки в Столичната община

Изпълнява се графикът за почистване на речните корита, обхванати от плановата програма, като през седмицата се добавиха още 1500м, в т.ч.: за пореден път основно се почистиха водостоците на южната дъга на Софийски околовръстен път (900м) и река Какач в район „Надежда” (600м).

Продължава почистването на 2 броя дерета в с.Лозен (600м), на река Суходолска (130м) в район „Люлин“, река Боянска бара  в район „Витоша”(50м), река Габровница (760м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м) и река Домуз дере в район Овча купел (520м).

От река Искър изцяло са почистени 2385м. в район „Кремиковци“. Продължават дейностите при Северната скоростна тангента (участък от 1352м.).

31.07.2017