Продължава плановото почистване на реки и дерета в София

Добавихме още 1,875 км към почистените речни корита на река Янешница (0,325 км) в район Кремиковци, река Дзуката (1км) в район Нови Искър, както и на две дерета (0,550км) в район Панчарево (с. Герман и в.з. Бункера).

Плановата програма за почистване на речните корита продължава с река Искър (5км от нея), река Какач (0,6км в район Люлин), река Банска (1,4км) и река Градоманска (0,33км) в район Банкя, река Гнилянска (0,8км), река Габровница (0,76км), река Уршак (0,9км), река Крива река (0,82км) и отводнителния канал в с.Мировяне (1,15км) в район Нови Искър, две дерета в район Панчарево- в с. Кокаляне (0,42км) и в с.Лозен (0,2км), река Старата река (1.4км.) и дере в кв.Бояна (0,15км) в район Витоша.

03.07.2017