Продължава плановото почистване на речни корита

И през тази седмица продължава плановото почистване на речни корита на територията на Столична община с близо 2.4 км речни корита (р.Банишка в район „Витоша” и отводнителните канали в с. Долни Богров). Започва почистването на реките Стубела в район „Красна поляна”, Какач, от метростанция „Обеля” до бул. „Ломско шосе” и дере «Планинец» в район «Витоша”. Междувременно беше завършено почистването на река Суходолска в райони „Илинден” и „Надежда” с дължина 560метра, както и на коритото на река Владайска в район „Витоша”, с дължина 800 метра.

02.05.2017