Продължава извършването на дезинфекция на подлези и спирки на градския транспорт

Във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 се извършва дезинфекция на подлези, спирки на градския транспорт и контейнери за битови отпадъци.

Фирмите, изпълнители на дейности по почистване на града, изпълняват дезинфекция по график на пешеходните подлези, както и на кошчета за битови отпадъци и спирките на градския транспорт. Извършва се измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци.

08.10.2020