Продължава дезинфекцията на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД  набавя постоянно необходимите предпазни средства за служителите си и за търговците

 Продължава регулярната дезинфекция на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“, както и на предгаров площад „Ротонда“, които се стопанисват от Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, съобщиха от предприятието. Спешните мерките за превенция и недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на тържищата, бяха предприети още преди въвеждането на извънредното положение в страната.

 Дезинфекцията на откритите пазарни площадки след приключването на пазарния ден  се комбинира с миене на цялата територия на тържищата с оглед по-голяма превенция и грижа за здравето на клиентите и търговците на площадките. Дружеството продължава да осигурява нужните предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на спиртна основа на служителите си и на търговците на двата пазара.

Допълнително, със заповед на изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, е разпоредено да се допуска по 1 човек в търговските обекти, тип павилиони на пазарните пространства, а изчакването да става отвън на дистанция 1,50 м. На дистанция от 1,50 трябва да пазаруват и клиентите на масите за сергийна търговия.

Мерките, които са предприети за превенция са съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и Оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на коронавирус.

20.03.2020