Продължава дезинфекцията на пешеходните подлези, контейнери за отпадъци и миенето на улици в София

Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел предотвратяването на разпространението на COVID-19 в София.

Извършва  се ежедневна дезинфекция на пешеходните подлези на територията на Столична община.

Миенето на улици и булеварди на територията на Столична община също продължава и се извършва като към използваната вода се добавя и дезинфекционен препарат. Днес екипите ще продължът дейности по миене в районите „Илинден“, „Изгрев“, „Подуяне“ и др.

Дезинфекцират се и контейнерите за битови отпадъци, които са разположени в районите. Дейностите ще се извършват на всеки три дни. През последния ден това е направено в районите "Младост", "Лозенец", "Триадица", "Надежда","Панчарево", "Връбница", „Красно село“ и "Банкя". Сметосъбирането и сметоизвазването се извършва по установения за това график.

Дезенфекцирани са и открити обществени пространства със специализирана техника в кв. „Христо Ботев“, район "Слатина", кв. „Филиповци“, район "Люлин" и в район "Красна поляна.

 

18.03.2020