Приключват ремонтите на детските заведения в район „Искър“

Кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков провериха ремонтните дейности на детските заведения в кв. „Дружба“.  

Приключват ремонтите работи във филиала на 108. детска градина „Детско царство“. Сградата е изцяло санирана. След вътрешно преустройство в основната сграда ще бъде отворена още една група за деца между 1 и 3 години.

Вътрешното преустройство на помещението, благодарение на което ще бъде открита нова яслена група, е част от системната политика на Столична община и в частност – на район „Искър“, за решаване на проблема с недостига на места в детските заведения и разширяване на приема в детските градини.

Фандъкова разгорява с директора Надя Йовчева и пое ангажимент през следващата година да бъдат осигурени средства  за саниране на основната сграда, както и за ремонт на двора и детските площадки.
Напълно обновена след  ремонт и реконструкция е и сградата на 96. ДГ „Росна китка“.  "Детската градина ще  отвори врати на 16 септември" – каза директорът на детското заведение Татяна Радева пред кмета на София Йорданка Фандъкова.  
Реконструкцията на сградата започна през 2018 година. Изградена е  пристройка за още 1 яслена и 1 градинска групи, както и физкултурен салон.

По време на строителните дейности е извършено  конструктивно укрепване на сградата и са подменени  дограмата и подовите настилки, ВиК, електрическите инсталации и отоплително-вентилационната инсталация. Изградени са и 12  нови детски площадки със съоръжения за игра на децата, съобразени с разпоредбите на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Дворното пространство е обновено с нова растителност.

До дни започва и реконструкцията на последната детска градина, изградена с етернитови панели  – 36. ДГ "Пеперуда".  В района през последните години са основно ремонтирани, реконструирани и конструктивно укрепени и разширени 13. ДГ, 185. ДГ, 144. ДГ, 96. ДГ. Чрез изграждането на нови корпуси към съществуващите сгради, възможността за прием на децата в район „Искър“ през последните години се увеличи с общо 11 групи – 7 яслени и 4 градински.

 


 

30.08.2019