Приключи замерването на КАВ в районите "Красна поляна", "Илинден" и "Овча купел"

По инициатива на Столична община, мобилната измервателна станция за качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) в продължение на 5 денонощия проведе нарочни измервания на няколко различни локации в районите „Красна поляна“, „Овча купел“ и „Илинден“. Изследването на въздуха се проведе в периода 18-21.12.2017 г.

След обработка на данните от ИАОС, средноденонощните резултати отчитат завишение на нивата на фини прахови частици единствено за денонощието на 19.12.2017 г. За останалите дни няма отчетено наднормено превишение в средноденонощните стойности на ФПЧ10 за нито една от отчетените локации.

Измерване с мобилни станции за КАВ на територията на ж.к. „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“, ж.к. „Овча купел“
 

Дата Адрес на пункта Средноденонощна стойност, µg/m3 Превишение на средноденонощната норма в пъти
18.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“, колелото на ТМ 10 32 Не
19.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 225 53.46 1.07
19.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“151 105 2.1
20.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 225 47 Не
20.12.2017 г. Район „Овча купел“, бул. „Линкълн“ 55 26.09 Не
21.12.2017 г. Район „Илинден“, жк „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ 10 38.71 Не

 

 

 

22.12.2017