Приключи подаването на предложения от гражданите за Програмата СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО


Скоро ще имате възможност да гласувате за свой любим проект

Приключи първата фаза на Програмата на Столична община СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО – подаването на проектните предложения от страна на гражданите. Бяха получени общо 37 граждански идеи, посветени на зелени теми.

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община, създадена по идея на кмета Йорданка Фандъкова, за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях след гласуване. Тази година фокусът ЗЕЛЕНОТО е специално избран, след като София беше класирана на финала в конкурса "Зелена столица на Европа". Целта е да се даде приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

Подадените проекти от гражданите са в сфери като устойчивото управление на отпадъците, увеличаването и облагородяването на зелените площи и парковете, екологично образование, по-чист въздух. Благодарение на активността им и отделеното от гражданите време, София ще може да направи още стъпки към устойчивото си развитие.

Предстои в рамките на 1 седмица всички предложения да бъдат разгледани от експерти на Столична община, като целта на тази фаза е единствено да се прецени кои проекти е възможно да бъдат реализирани в рамките на настоящата 2022 година и в определения бюджет.

На 8 февруари всички получени предложения ще бъдат публикувани на страницата на Столична община, за да се даде старт на финалния етап на подбор – публичното гласуване. Гражданите ще имат възможност да гласуват само за един проект и само по веднъж. Събралите най-много гласове проекти, които влизат в определения общ бюджет, ще пристъпят към последващ етап на реализация. За всяка идея, която е определена като неизпълнима в рамките на 2022 г. и не е достигнала до етапа на гласуване, ще бъдат посочени конкретни мотиви.

Бюджетът на Програмата от 1 млн. лв. за 2022 г. може да бъде разпределен между няколко средни и по-малки проекти или да бъде реализиран чрез един по-мащабен проект с максимална стойност от 1 млн. лв.

Допълнителна информация за предстоящите етапи можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto

01.02.2022