Приключи почистването на Перловската река

Изцяло приключи почистването на река Перловска в централна градска част. Общата дължина на почистеното трасе е 2840 м. Така общата дължина на речните корита на територията на Столична община, почистени в рамките на пролетната кампания тази година, е 21 км.

В рамките на плановото почистване на речни корита, продължава почистването на още 10 км от реките Владайска (в централна градска част от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Христо Ботев”), р. Искър (в район Кремиковци), р. Ракита (в с. Пасарел, район „Панчарево”) и р. Бубляк (в с. Локорско, район „Нови Искър”).

През тази седмица ще започне почистването на нови общо 660 м от реките Желявска (в с. Желява, район „Кремиковци”), р. Какач (под и след мост на бул. „Ломско шосе”, район „Връбница”) и р. Градоманска (кв. Градоман, район „Банкя”).

Напомняме, че кампанията по почистване на речните корита през 2017 г. ще продължи до месец ноември и ще обхване общо 95 км речни корита, с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

05.06.2017