Приключи почистването на над 28 тона опасни химични вещества, изхвърлени в района на село Яна

Приключи почистването на над 28 тона опасни химични вещества с все още неизяснен състав, които бяха изхвърлени в района на село Яна. Със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова още при получаване на сигнала бе направена цялостна организация и координация за действие с ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Министерство на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ – София).

При получаване на сигнала бе направена цялостна организация и координация за действие от страна на Столична община с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Регионалната инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ – София).

След получаване на сигнал от кмета на с. Яна за установени нерегламентирано изхвърлени варели с химични вещества на място са изпратени екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община, с директор Красимир Димитров, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, СДВР и РИОСВ – София. Извършени са огледи на терен, като районът незабавно е обезопасен.

На място е позиционирана и мобилна станция на ИАОС за измерване на качеството на атмосферния въздух. Отчетените стойности при експресния анализ не показват отклонения от нормите за качество на атмосферния въздух в  района.

Участъкът с опасните химични вещества е почистен от оторизирана фирма, като същите са оставени на съхранение в помещение, отговарящо на нормативните изисквания до приключване на досъдебното производство. След почистването на химичните вещества от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община са предприети действия по третиране на замърсения участък с цел неговото обезвреждане и обезопасяване.

19.02.2019