Приключи почистването на 5 км от р. Искър в Столична община

Приключи цялостното почистване на общо 5 км от коритото на р. Искър, разположени на територията на Столична община. Проектът е на стойност 1 070 000 млн. лв и се реализира с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Междувременно през последната седмица бяха почистени и коритата на Перловската река в централна градска част (2840 м) и Суходолска в район „Люлин” (802 м).

И през настоящата седмица ще продължи изпълнението на програмата на Столична община за почистване на речни корита с река Шеовица в с. Мало Бучино (500 м) и в с. Иваняне (200 м). Едновременно с това продължава да се почистват още 5985 м речни корита от реките Суха Лешница (650 м) и Владайска в с. Владая (1450 м), Какач (810 м) и дере Беравица в район „Връбница” (625 м), Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), отводнителен канал западно от с. Мировяне (900 м), Войнежка в с. Войняговци (450 м), както и язовирните стени на язовирите „Суходол 2“ и „Бистрица“, заедно с и 500 метровите участъци под тях.

25.09.2017