Приключи отчуждителното производство за разширение на бул. „Монтевидео”

Приключи отчуждителното производство от ул. „763” до бул. „Никола Петков” в кв. „Овча купел”, което ще даде възможност да продължи следващия етап от разширението на бул. „Монтевидео”.

Отчуждени са имоти с обща площ 3346 кв.м. Издадени са 29 заповеди, от които 14 са обжалвани. На собствениците на имотите са изплатени обезщетения в размер на 400 000 лв.  
През 2017 г. бюджетът на Столична община за отчуждаване е 20 млн. лв. 

 

 

13.06.2017