Приемат документи за участие на събития в разделите „Лятна програма на Столична община” и „Открити сцени – Логистична подкрепа“

От днес се приемат документи за участие на събития в раздел „Лятна програма на Столична община” и раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“.

В разделите могат да бъдат включени събития, организирани от външни организации, отговарящи на условията и пряко ангажирани с цялостната художествена, организационна и финансова реализация на събитието.

В раздел "Лятна програма" се подкрепят между 1 и 5 прояви, част от програмата на едно събитие, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция "Култура" за този раздел. Всеки кандидат може да подаде само едно събитие.

Предлаганата подкрепа в раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ е логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени. Те могат да бъдат както със свободен вход, така и с платен достъп. Предоставяната подкрепа е по смисъла на т. 2 от Приложение № 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

Документи за раздел "Лятна програма на Столична община" се подават на електронната страница на Календара на културните събития на Столична община – https://kultura.sofia.bg/calendar/home.html, в периода от 15 февруари до 15 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 април до 31 октомври 2021 г.

Документи за раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ се подават в деловодството на дирекция „Култура“ (пл. „Славейков” № 4, ет. 4) от 15 февруари до 31 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 май до 31 октомври 2021 г.

Подробности и документи за кандидатстване ще намерите на:
https://kultura.sofia.bg/calendar/section-36-formulyari_za_kandidat.html

 

15.02.2021