Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” с 1 щатна бройка

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” с 1 щатна бройка

Публикувано на: 11.12.2014 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Боряна Павлова, e-mail: boriana_pavlova@abv.bg, тел.: 02/9871923

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, проект за решение и Правилник

11.12.2014