Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София и преструктуриране на Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманите

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София и преструктуриране на Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманите

Публикувано на 08.03.2017 г.

Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев - председател на ПК по ЗСП и Йоанна Драгнева - общински съветник към СОС

Доклад и проект за решение

 

08.03.2017